دادستانی اردبیل
 ورود دادستانی به تعطیلی خارج از ضوابط قانونی طلافروشان 26 اردیبهشت 1403

ورود دادستانی به تعطیلی خارج از ضوابط قانونی طلافروشان

19 دی آنلاین: دادستان مرکز استان اردبیل گفت: هرگونه تعطیلی خارج از ضوابط قانونی، تخلف است و باید برخورد شود.