خبر اول
دزدی
دزدی گسترده گردشگران اسرائیل از هتل‌های دبی/از سرقت حوله تا چراغ اتاق 10 دی 1399
دزدی گسترده گردشگران اسرائیل از هتل‌های دبی/از سرقت حوله تا چراغ اتاق

دزدی گسترده گردشگران اسرائیل از هتل‌های دبی/از سرقت حوله تا چراغ اتاق

19 دی: پروازهای بین اسرائیل و امارات متحده عربی حدود یک ماه و نیم پیش آغاز شد و اینک گزارش‌هایی در باره سرقت اجناس قابل حمل از هتل‌های امارات متحده به ویژه در دبی از سوی گردشگران اسرائیلی شنیده می‌شود.