دهه-محسنیه
«دهه محسنیه» نشانه افراط‌گرایی است/ لطمه‌ای به اعتماد عمومی 21 مهر 1400
«دهه محسنیه» نشانه افراط‌گرایی است/ لطمه‌ای به اعتماد عمومی

«دهه محسنیه» نشانه افراط‌گرایی است/ لطمه‌ای به اعتماد عمومی

19 دی: عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به رواج برخی دهه‌سازی‌ها در سال‌های اخیر مانند دهه محسنیه، تاکید کرد: رواج مناسک بدون پشتوانه دینی و تاریخی نه تنها کمک به دینداری مردم نیست بلکه نتیجه عکس دارد و سبب دل‌زدگی بخشی از جامعه، کاهش سرمایه اجتماعی و دامن زدن به اختلافات مذهبی می‌شود.