ذیل فصل هفت
واکنش رضا نصری به ادعای سعید جلیلی 17 دی 1401

واکنش رضا نصری به ادعای سعید جلیلی

19 دی: رضا نصری حقوقدان بین المللی با انتشار توئیتی به ادعای سعید جلیلی در خصوص قرار نگرفتن ایران ذیل فصل هفت منشور ملل متحد واکنش نشان داد.