روی
کنایه سفیر ایران به سعودی‌ها: ترامپ ببازد، آن‌ها یتیم خواهند شد 16 آبان 1399
کنایه سفیر ایران به سعودی‌ها: ترامپ ببازد، آن‌ها یتیم خواهند شد

کنایه سفیر ایران به سعودی‌ها: ترامپ ببازد، آن‌ها یتیم خواهند شد

19 دی: سفیر ایران در یمن، روابط بین تهران و صنعاء را براساس احترام متقابل و برابری دانست و گفت که مخالفان روابط ایران و یمن دروغگو هستند.