خبر اول
زاگرب
قدردانی نخست وزیر کرواسی از ابراز همدردی ایران در پی زلزله این کشور 19 دی 1399
قدردانی نخست وزیر کرواسی از ابراز همدردی ایران در پی زلزله این کشور

قدردانی نخست وزیر کرواسی از ابراز همدردی ایران در پی زلزله این کشور

19 دی: نخست وزیر کرواسی در پاسخ به نامه سفیر کشورمان در زاگرب، از ابراز همدردی ملت و دولت ایران بدلیل وقوع زلزله اخیر در شهرهای سیساک، پترینیا و گلینا که موجب کشته شدن تعدادی از شهروندان و خسارات فراوان شد، قدردانی کرد.

توزیع کمک های ایرانیان مقیم در مناطق زلزله زده کرواسی 14 دی 1399
توزیع کمک های ایرانیان مقیم در مناطق زلزله زده کرواسی

توزیع کمک های ایرانیان مقیم در مناطق زلزله زده کرواسی

19 دی: کمک های کارکنان نمایندگی ایران در زاگرب و همچنین ایرانیان مقیم کرواسی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در مناطق زلزله زده شهرهای سیساک و پترینیا کرواسی، برای توزیع در میان خانواده های زلزله زده، تحویل مرکز امداد رسانی شد.