خبر اول
زاگرس
دریغ از یک هواپیمای آتش نشان برای اطفای جنگل‌های زاگرس 11 مرداد 1400
دریغ از یک هواپیمای آتش نشان برای اطفای جنگل‌های زاگرس

دریغ از یک هواپیمای آتش نشان برای اطفای جنگل‌های زاگرس

19 دی: دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس گفت: هواپیمای آتش نشان برای کمک به عملیات اطفای حریق جنگل‌های زاگرس و کهگیلویه و بویراحمد دریغ شد.