خبر اول
سامد
ثبت ۸۰ هزار درخواست مردمی در سفر رییس‌جمهور به قم 29 دی 1400
ثبت ۸۰ هزار درخواست مردمی در سفر رییس‌جمهور به قم

ثبت ۸۰ هزار درخواست مردمی در سفر رییس‌جمهور به قم

19 دی: مسئول ستاد ارتباطات مردمی سفر رییس‌جمهور به قم گفت: ۸۰ هزار درخواست مردمی در سامانه سامد استان در سفر رییس ‎جمهور به قم ثبت و ۵۰ هزار مورد به دستگاه‌های اجرایی استان ارجاع شد.