خبر اول
سرانه-مطالعه
هندوستان در صدر آمار سرانه مطالعه جهانی 29 شهریور 1400
هندوستان در صدر آمار سرانه مطالعه جهانی

هندوستان در صدر آمار سرانه مطالعه جهانی

19 دی: سرانه مطالعه در دنیا با یک فرمول انجام می‌شود و هر کشوری آمار و شاخص جداگانه برای خودش ندارد، همین باعث می‌شود این سرانه مطالعه قابل استناد باشد، چون طبق یک شاخص استاندارد انجام می‌گیرد.

سرانه مطالعه ایرانی‌ها روزی ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه 27 شهریور 1400
سرانه مطالعه ایرانی‌ها روزی ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه

سرانه مطالعه ایرانی‌ها روزی ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه

19 دی: سرانه مطالعه ایرانی‌های ۱۵ ساله و بیشتر در روز حدود ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه است.