خبر اول
سلسله
شکارچیان گراز در سلسله دستگیر شدند 30 خرداد 1401
شکارچیان گراز در سلسله دستگیر شدند

شکارچیان گراز در سلسله دستگیر شدند

19 دی: رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلسله گفت: دو نفر شکارچی غیرمجاز که در شهرستان سلسله اقدام به شکار یک راس گراز کرده بودند دستگیر شدند.