خبر اول
سنگ
سنگ‌های ایرانی با فرآوری تا ۲۰ برابر گرانتر در ترکیه فروش می‌روند 1 مرداد 1399
سنگ‌های ایرانی با فرآوری تا ۲۰ برابر گرانتر در ترکیه فروش می‌روند

سنگ‌های ایرانی با فرآوری تا ۲۰ برابر گرانتر در ترکیه فروش می‌روند

19 دی: ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه معتقد است که یکی از مشکلات پیش روی ما در حوزه صنعت سنگ عدم شناساندن سنگها می باشد چرا که به خاطر مسائل تحریم به خام فروشی و فروش به صورت بلوک پرداخته و نتوانسته ایم ماشین آلات جدیدی را وارد کنیم و صنعت سنگ ما هنوز هم به صورت سنتی و نیمه صنعتی عمل می کند.