خبر اول
سیر
ویژگی‌های عصاره سیر در درمان کرونا 16 شهریور 1400
ویژگی‌های عصاره سیر در درمان کرونا

ویژگی‌های عصاره سیر در درمان کرونا

19 دی: مرکز پردازش بیولوژیکی نوآورانه و کاربردی، موحالی و مرکز منطقه‌ای بیوتکنولوژی، فریدآباد هند به‌طور مشترک در حال تحقیق روی عصاره طبیعی سیر به‌عنوان مهارکننده احتمالی پروتئین ACE۲ هستند، گیرنده‌ای که به‌عنوان نقطه ورود ویروس کرونا به سلول‌های انسانی عمل می‌کند و حاوی اسیدهای آمینه موجود در ویروس است.