خبر اول
شلاق
توییت وزیر آموزش و پرورش درباره پس گرفتن شکایت علیه یک معلم 22 مهر 1399
توییت وزیر آموزش و پرورش درباره پس گرفتن شکایت علیه یک معلم

توییت وزیر آموزش و پرورش درباره پس گرفتن شکایت علیه یک معلم