خبر اول
شهریه
شهریه مهدهای کودک ۳۱ درصد افزایش یافت 17 شهریور 1399
شهریه مهدهای کودک ۳۱ درصد افزایش یافت

شهریه مهدهای کودک ۳۱ درصد افزایش یافت

19 دی: معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۳۱ درصدی شهریه مهدهای کودک خبر داد و گفت: این افزایش بر اساس نرخ پایه شهریه مهدهای کودک در هر استان خواهد بود.