خبر اول
شکنجه
دادگستری: تکذیب کشته شدن یک متهم زیر شکنجه 24 شهریور 1400
دادگستری: تکذیب کشته شدن یک متهم زیر شکنجه

دادگستری: تکذیب کشته شدن یک متهم زیر شکنجه

19 دی: مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ شخصی با هویت "یاسر منگوری" زیر شکنجه و در حین بازداشت را تکذیب و اعلام کرد که او در درگیری مسلحانه کشته شده است.