خبر اول
عدالت
آغاز عملیات شناسایی بازماندگان از تحصیل 29 تیر 1401
آغاز عملیات شناسایی بازماندگان از تحصیل

آغاز عملیات شناسایی بازماندگان از تحصیل

19 دی: مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای شناسایی و ساماندهی بازماندگان از تحصیل، از طراحی و رونمایی از یک اپلیکیشن جدید برای ثبت اطلاعات و آموزش بازماندگان از تحصیل تحت عنوان «بانک زمان» خبر داد.

قالیباف: قرارداد و حقوق کارکنان دولت را ساماندهی می‌کنیم 17 اسفند 1400
قالیباف: قرارداد و حقوق کارکنان دولت را ساماندهی می‌کنیم

قالیباف: قرارداد و حقوق کارکنان دولت را ساماندهی می‌کنیم

19 دی: رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی و برقراری عدالت در دریافتی های کارکنان آماده شده و با اولویت نیز این موضوع دنبال خواهد شد.

هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد 7 شهریور 1400
هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد

هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد

19 دی: رئیس جمهور با قدردانی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ترسیم نکات راهبردی برای دولت سیزدهم، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به عنوان چراغ راه است و دستورالعمل‌ها و راهکارهای ارائه شده، توسط همه دولتمردان مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در عرصه عمل اجرایی شود.