غرق
حمله توئیتری سعید جلیلی به ظریف 30 خرداد 1399
حمله توئیتری سعید جلیلی به ظریف

حمله توئیتری سعید جلیلی به ظریف

19 دی: سعید جلیلی به مصاحبه اخیر ظریف واکنش نشان داد.