خبر اول
فضا
زمان در کوه سریع‌تر از روی دریا می‌گذرد! 31 خرداد 1400
زمان در کوه سریع‌تر از روی دریا می‌گذرد!

زمان در کوه سریع‌تر از روی دریا می‌گذرد!

19 دی: پژوهش‌ها نشان می‌دهند که گذر زمان همیشه به یک شکل نیست و می‌تواند در مکان‌های مختلف، متفاوت باشد.