خبر اول
فلامینگو
مشاهده فلامینگوی کوچک برای نخستین بار در قم 9 اسفند 1399
مشاهده فلامینگوی کوچک برای نخستین بار در قم

مشاهده فلامینگوی کوچک برای نخستین بار در قم

19 دی: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برای نخستین بار در قم فلامینگوی کوچک در تالاب مره مشاهده شد که این یک رکورد کم نظیر در کشور است.