خبر اول
قمصر
مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده قمصر کاشان 12 اسفند 1400
مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده قمصر کاشان

مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده قمصر کاشان

19 دی: مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان از مشاهده و ثبت پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان خبر داد.