لشکر 17 علی ابن ابیطالبع
یک قمی دیگر توسط اتحادیه اروپا تحریم شد 5 اردیبهشت 1402

یک قمی دیگر توسط اتحادیه اروپا تحریم شد

19 دی: یکی از مسئولین سپاه استان قم در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.

مواجهه سرهنگ عراقی با شهید مهدی زین الدین 8 خرداد 1401

مواجهه سرهنگ عراقی با شهید مهدی زین الدین

دانشگاه پاریس نمی‌روی و می‌شوی «آقا مهدی» 27 آبان 1400
فرمانده شهید لشکر 17 و دانشجوی رتبه چهارم پزشکی شیراز؛

دانشگاه پاریس نمی‌روی و می‌شوی «آقا مهدی»

زین‌الدین، لشکر علی بن ابیطالب(ع) را خط‌شکن کرد/ فرمانده‌ای با رتبه ۴ کنکور 28 آبان 1399
بمناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین؛

زین‌الدین، لشکر علی بن ابیطالب(ع) را خط‌شکن کرد/ فرمانده‌ای با رتبه ۴ کنکور

19 دی: شهید مهدی زین الدین برای شرکت در عملیات بیت المقدس، تیپ ۱۷ قم را وقتی ۲۲ ساله بود تشکیل داد تا در عملیات آزاد سازی خرمشهر شرکت کند و بعد از آن نیز تیپ را به لشکر توسعه داد و نام مقدس امام علی بن ابیطالب(ع) را بر روی آن نهاد و این یگان را به لشکر خط شکن و پیشتاز در میادن نبرد تبدیل کرد.