مجوز
گرانی جای کمبود ماسک در قم را گرفت 24 فروردین 1399
گرانی جای کمبود ماسک در قم را گرفت

گرانی جای کمبود ماسک در قم را گرفت

با گشت‌وگذار میدانی در داروخانه‌های شهر مشخص می‌شود که وضعیت استان نسبت به‌روزهای نخست شیوع کرونا و فقدان ماسک و مواد بهداشتی بهبودیافته و در بیشتر این مراکز ماسک و دستکش‌های معمولی موجود است و کمتر داروخانه‌ای است که هنوز اطلاعیه کاغذی " ماسک نداریم" را از روی در شیشه‌ای خود جدا نکرده باشد.