خبر اول
محمدرضا-شانهساز
تأمین ۲ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا برای امسال/ استفاده تولید داخلی 30 شهریور 1400
تأمین ۲ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا برای امسال/ استفاده تولید داخلی

تأمین ۲ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا برای امسال/ استفاده تولید داخلی

19 دی: رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مقرر شده که دو میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا در اختیار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: تاکنون ۸۰۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا تحویل معاونت بهداشتی وزارت بهداشت شده است. البته امسال بخش مهمی از نیاز کشور در از طریق واکسن آنفلوآنزای تولید داخلی رفع می‌شود که برای اولین بار این اقدام می‌افتد.