خبر اول
مراتع
انفال قابل وقف نیست/ صیانت از جنگل‌ها و مراتع اقتضای عدالت بین نسلی است 23 آذر 1399
انفال قابل وقف نیست/ صیانت از جنگل‌ها و مراتع اقتضای عدالت بین نسلی است

انفال قابل وقف نیست/ صیانت از جنگل‌ها و مراتع اقتضای عدالت بین نسلی است

19 دی: معاون اول رییس جمهوری، انفال را براساس اصل ۴۵ قانون اساسی قابل وقف ندانست و گفت: صیانت از جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست اقتضای عدالت بین نسلی است.