مراكش
دادگستری گیلان: محکومیت اعلام شده پیرامون پرونده قتل رومینا اشرفی غیر قطعی است 8 شهریور 1399
دادگستری گیلان: محکومیت اعلام شده پیرامون پرونده قتل رومینا اشرفی غیر قطعی است

دادگستری گیلان: محکومیت اعلام شده پیرامون پرونده قتل رومینا اشرفی غیر قطعی است

19 دی: طبق اعلام روابط عمومی دادگستری گیلان، محکومیت اعلام شده پیرامون پرونده قتل رومینا اشرفی ؛ غیر قطعی بوده و رای نهایی را دیوانعالی کشور صادر خواهد نمود.