خبر اول
مرودشت
تخت جمشید تعطیل نیست 3 فروردین 1400
تخت جمشید تعطیل نیست

تخت جمشید تعطیل نیست

19 دی: مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: موضوع تعطیلی این مجموعه جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا که در فضای مجازی منعکس شده صحت ندارد.