خبر اول
منافقان
ناکام ماندن تعرض منافقان علیه غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2 آبان 1400
ناکام ماندن تعرض منافقان علیه غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

ناکام ماندن تعرض منافقان علیه غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

19 دی: اعضای گروهک منافقین که هر سال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حاضر و قصد تعرض به غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران را داشتند امسال در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.