میخائیل-بوگدانف
مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم 17 آبان 1401
مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم

مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم

19 دی: معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در اظهاراتی مطرح کرد که مسکو در صورت نیاز تهران و ریاض، آماده میانجی گری برای کاهش تنش‌هاست.