نشست-ویژه-شورای-حقوق-بشر-در-مورد-ایران
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر 1401
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

19 دی: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند.

کوبا: مخالف دخالت در امور داخلی ایران هستیم 3 آذر 1401
کوبا: مخالف دخالت در امور داخلی ایران هستیم

کوبا: مخالف دخالت در امور داخلی ایران هستیم

19 دی: نماینده کوبا نزد سازمان ملل با برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران مخالفت کرد.

چین: از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران حمایت نمی‌کنیم 3 آذر 1401
چین: از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران حمایت نمی‌کنیم

چین: از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران حمایت نمی‌کنیم

19 دی: سفیر و نماینده چین در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی کاری ها و تنش هاست که موجب نگرانی شدید است.

کره شمالی: با استفاده ابزاری قدرت‌ها از حقوق‌بشر مخالفیم 3 آذر 1401
کره شمالی: با استفاده ابزاری قدرت‌ها از حقوق‌بشر مخالفیم

کره شمالی: با استفاده ابزاری قدرت‌ها از حقوق‌بشر مخالفیم

19 دی: نماینده کره شمالی در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: ما از استفاده‌ ابزاری حقوق بشر برای دخالت در کشورهای مختلف نگرانیم.

مخالفت ونزوئلا با ایجاد هر سازوکار جدید دیگر حقوق بشری درمورد ایران 3 آذر 1401
مخالفت ونزوئلا با ایجاد هر سازوکار جدید دیگر حقوق بشری درمورد ایران

مخالفت ونزوئلا با ایجاد هر سازوکار جدید دیگر حقوق بشری درمورد ایران

19 دی: ونزوئلا با نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران مخالفت کرد.

دلسوزی آلمان برای حقوق بشر، ریاکارانه و غیرواقعی است 3 آذر 1401
دلسوزی آلمان برای حقوق بشر، ریاکارانه و غیرواقعی است

دلسوزی آلمان برای حقوق بشر، ریاکارانه و غیرواقعی است

19 دی: مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: ادعاها و دلسوزی های آلمان که تامین کننده سلاح های شیمیایی برای رژیم صدام جهت استفاده علیه مردم ایران بوده و موجب شهادت و مجروحیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر ایرانی شده، غیرواقعی و ریاکارانه است.