نیکنام
مطمئن نیستیم بیماری کرونا واکسن داشته باشد 26 مرداد 1399
مطمئن نیستیم بیماری کرونا واکسن داشته باشد

مطمئن نیستیم بیماری کرونا واکسن داشته باشد

19 دی: رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: مطمئن نیستیم که بیماری کروناویروس واکسن داشته باشد.