هگزا
خودروی پرنده آزمایش شد 5 شهریور 1399
خودروی پرنده آزمایش شد

خودروی پرنده آزمایش شد

19 دی: یک خودروی پرنده برقی با ۱۸ پروانه و ظرفیت یک نفر در آمریکا آزمایش شده است. این خودرو با یک دسته کنترل می شود.