ورجان
پیامک وزیر بهداشت به مردم درباره محدودیتهای جدید کرونا 24 آبان 1399
پیامک وزیر بهداشت به مردم درباره محدودیتهای جدید کرونا

پیامک وزیر بهداشت به مردم درباره محدودیتهای جدید کرونا

19 دی: وزیر بهداشت برای دومین بار پیامکی را درباره کرونا برای مردم ارسال و اعلام کرد: اعمال جدید محدودیت ها از اول آذر اجرا خواهد شد.