پاکدشت
واعظی: رئیس شورای امنیت مخالف اقدامات آمریکا است 12 شهریور 1399
واعظی: رئیس شورای امنیت مخالف اقدامات آمریکا است

واعظی: رئیس شورای امنیت مخالف اقدامات آمریکا است

19 دی: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نیجر رئیس جدید شورای امنیت اعلام کرده است که اقدامات آمریکا مبنای حقوقی ندارد.