پویش
بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد/ تأکید بر تقویت بورس کالا 5 مرداد 1399
بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد/ تأکید بر تقویت بورس کالا

بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد/ تأکید بر تقویت بورس کالا

19 دی: رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد، گفت: بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.