چاه-آب
کنترل جدی برداشت آب از چاه‌های کشاورزی از مهرماه 27 شهریور 1402
کنترل جدی برداشت آب از چاه‌های کشاورزی از مهرماه

کنترل جدی برداشت آب از چاه‌های کشاورزی از مهرماه

19 دی: معاون وزیر نیرو گفت: بر اساس اجرای تکلیف قانونی بند "ع" تبصره هشت قانون بودجه امسال، لازم است همه ابلاغیه‌های مربوطه در استان‌های مختلف به صنایع مصرف‌کننده آب مبنی بر ارائه برنامه آب جایگزین یا بازتخصیص آب مصرفی در چند روز باقی‌مانده از شهریور ماه، کامل شود.

الزام مجهز شدن چاه‌های آب قم به کنتور‌های هوشمند تا پایان سال 17 خرداد 1402
الزام مجهز شدن چاه‌های آب قم به کنتور‌های هوشمند تا پایان سال

الزام مجهز شدن چاه‌های آب قم به کنتور‌های هوشمند تا پایان سال

19 دی: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: تمام چاه‌های آب در قم تا پایان امسال باید مجهز به کنتور‌های هوشمند شوند.

۲۹ حلقه چاه وارد مدار آبرسانی همدان شد 2 شهریور 1401
۲۹ حلقه چاه وارد مدار آبرسانی همدان شد

۲۹ حلقه چاه وارد مدار آبرسانی همدان شد

19 دی: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: تا شب گذشته ۲۹ حلقه چاه از منابع مناطق مختلف وارد مدار شبکه آبرسانی همدان شده است.