چک
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس 25 خرداد 1399
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس

انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس

یک نماینده مجلس آرزو می‌کند ترامپ بازهم رئیس‌جمهور آمریکا شود تا تحریم‌ها را علیه ایران ادامه بدهد و بیشتر کند، چون تحریم‌ها باعث شکوفائی و خلاقیت در کشور می‌شوند. یک نماینده دیگر پیشنهاد می‌دهد یکی از خیابان‌های تهران را به نام جورج فلوید، سیاه‌پوست کشته شده آمریکائی که مرگ او به دست پلیس سفیدپوست موجب به راه افتادن تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا شده نام‌گذاری کنیم.