خبر اول
کارتخوان
دستور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مجدد محدودیت کارت به کارت 31 شهریور 1400
دستور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مجدد محدودیت کارت به کارت

دستور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مجدد محدودیت کارت به کارت

19 دی: رئیس کل بانک مرکزی دستور داد موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر بررسی شود.

سرگردانی مشتریان کارت‌های اعتباری با انحصارگرایی بانک‌ها 1 بهمن 1399
سرگردانی مشتریان کارت‌های اعتباری با انحصارگرایی بانک‌ها

سرگردانی مشتریان کارت‌های اعتباری با انحصارگرایی بانک‌ها

19 دی: استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتحاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

مانع مالیاتی برای دریافت کارتخوان از بهمن ماه 2 دی 1399
مانع مالیاتی برای دریافت کارتخوان از بهمن ماه

مانع مالیاتی برای دریافت کارتخوان از بهمن ماه

19 دی: طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان 5 آذر 1399
تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان

19 دی: معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.