گردشگری
واکنش ایران به قطع حمایت مالی آمریکا از سازمان بهداشت جهانی 27 فروردین 1399
واکنش ایران به قطع حمایت مالی آمریکا از سازمان بهداشت جهانی

واکنش ایران به قطع حمایت مالی آمریکا از سازمان بهداشت جهانی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در بدترین زمان ممکن و در میانه مبارزه علیه یک بلای جهانی ناگهان تنها هماهنگ کننده بهداشت جهانی را مجازات می کند که این اقدام عین بی مسئولیتی و جنایت علیه بشریت است