خبر اول
گلدکوئست
سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت 29 خرداد 1401
سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

19 دی: آنطور که رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید سکه‌های گلدکوئستی که در اختیار این سازمان قرار دارد، هنوز تعیین تکلیف نشده و حدود دو ماه پیش به خزانه یک بانک منتقل شده است.

سکه‌های گلدکوئست وارد بازار می‌شود؟ 11 دی 1400
سکه‌های گلدکوئست وارد بازار می‌شود؟

سکه‌های گلدکوئست وارد بازار می‌شود؟

19 دی: حدود ۸۰ میلیارد تومان سکه‌های گلدکوئست از سال‌ها پیش هنوز تعیین تکلیف نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.