گلپایگان
هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است 4 آذر 1402
هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است

هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است

19 دی: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: در این دولت نه تنها هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده، بلکه با اجرای طرح دارویار بالغ بر ۴۰۰ قلم داروی جدید نیز به فهرست تعهدات دارویی بیمه‌ها افزوده شده است.

عزای عمومی در استان اصفهان در پی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی 12 بهمن 1400
عزای عمومی در استان اصفهان در پی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی

عزای عمومی در استان اصفهان در پی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی

19 دی: در پی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی، فردا چهارشنبه در سراسر استان اصفهان و تا پنجشنبه در شهرستان گلپایگان عزای عمومی اعلام شد.