19 دی: شورای امنیت سازمان ملل خود را برای رای گیری این هفته درمورد پیشنهاد آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، آماده می کند. اقدامی که برخی دیپلمات ها می گویند به شکست منتهی می شود و سرنوشت برجام را به خطر می اندازد.

به گزارش رویترز، به گفته ی دیپلمات ها، تلاش های دقیقه نود بریتانیا، فرانسه و المان برای ایجاد مصالحه با چین و روسیه درمورد تمدید تحریم تسلیحاتی ظاهرا تاکنون نا موفق بوده است.

یک دیپلمات چینی به شرط عدم افشای نامش گفت: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به هر صورت، فاقد بنیاد حقوقی است و تلاش ها برای حفظ برجام را به تحلیل می برد.

در همین حال، یک دیپلمات اروپایی اظهار داشت: هدف دولت ترامپ پایان دادن به توافق هسته ای ایران است.

پیش نویس قطعنامه حداقل نیاز به 9 رای مثبت دارد تا چین و روسیه را مجبور به استفاده از حق وتوی خود کند.

  • نویسنده :
  • منبع : انتخاب