خبر اول
اعتبارنامه
افشاگری توئیتری تاجگردون علیه زاکانی با هشتگ «دستمال کثیف» 1 شهریور 1399
افشاگری توئیتری تاجگردون علیه زاکانی با هشتگ «دستمال کثیف»

افشاگری توئیتری تاجگردون علیه زاکانی با هشتگ «دستمال کثیف»

19 دی: غلامرضا تاجگردون، نماینده سابق مجلس در توئیتی خبر داد زاکانی برادر داماد خودش را به عنوان معاونش انتخاب کرده است.