خبر اول
طلاب
برای رفع مشکلات معیشتی طلاب باید تدبیری اندیشید 15 تیر 1399
برای رفع مشکلات معیشتی طلاب باید تدبیری اندیشید

برای رفع مشکلات معیشتی طلاب باید تدبیری اندیشید

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: معیشت از مشکلات اولیه طلاب است که باید درباره آن تدبیری اندیشید.