خبر اول
مرکز-پژوهشهای-مجلس
زاکانی به نیاوران رفت 2 مرداد 1399
زاکانی به نیاوران رفت

زاکانی به نیاوران رفت

19 دی: پست‌ها یکی‌یکی تقسیم شد و ریاست مرکز پژوهش‌ها هم به علیرضا زاکانی چهره نزدیک به جبهه پایداری رسید؛ کسی که رقیب قالیباف برای ریاست مجلس بود؛ ولی از رقابت به بهانه وحدت کنار کشید؛ اما همان زمان هم این شایعه قوی وجود داشت که جبهه پایداری در ازای گرفتن سهم ریاست مرکز پژوهش‌ها از وادی رقابت با قالیباف کنار رفته است.

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد 1 مرداد 1399
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

19 دی: علیرضا زاکانی با رای اکثریت اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد.