خبر اول
نماز
 شرایط بهداشتی اقامه نماز جماعت در مدارس فراهم شود 15 شهریور 1399
شرایط بهداشتی اقامه نماز جماعت در مدارس فراهم شود

شرایط بهداشتی اقامه نماز جماعت در مدارس فراهم شود

19 دی: رئیس ستاد اقامه نماز کشور به مناسب آغاز سال تحصیلی در نامه‌ای از رؤسای ادارات و مدیران مدارس آموزش و پرورش سراسر کشور خواست که شرایط اقامه نماز جماعت در مدارس از لحاظ بهداشتی را فراهم کنند.