خبر اول
گوگل
ظریف: گوگل پیام تسلیت به مردم لبنان را تبریک ترجمه می‌کند 16 مرداد 1399
ظریف: گوگل پیام تسلیت به مردم لبنان را تبریک ترجمه می‌کند

ظریف: گوگل پیام تسلیت به مردم لبنان را تبریک ترجمه می‌کند

19 دی: وزیر خارجه ایران به ترجمه اشتباه سرویس ترجمه گوگل برای فارسی‌زبان‌ها هنگام تسلیت به مردم لبنان اشاره کرده است.