19 دی: روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تدوین کردند و در کارتابل هیئت رئیسه قرار دادند.
به گزارش تسنیم، روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تدوین کردند و در کارتابل هیئت رئیسه قرار دادند.
این طرح که از سوی جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت‌جام تدوین شده و در حال امضا گرفتن از نمایندگان است دارای محورهایی در مورد شیوع موج چهارم کرونا و افزایش فوتی‌ها، عدم شفافیت وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور، است.
لازم به ذکر است، طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اخیراً در سه محور و با امضای بیش از 50 نماینده مجلس تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
عدم شفافیت وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور از جمله محورهای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت است.

  • نویسنده :
  • منبع :