19 دی: آیت الله مکارم شیرازی گفت: مردم هر سلایقی دارند در انتخابات شرکت کرده تا این انتخابات هر چه پرشورتر برگزار شود.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پس از انداختن آرای خود به صندوق شماره ۱۶۳ در شهر مقدس قم، عنوان کرد: مردم هر سلایقی دارند در انتخابات شرکت کرده تا این انتخابات هر چه پرشورتر برگزار شود.
وی ادامه داد: مردم باید به دور از سلایق و جناح بندی به افراد اصلح رأی  داده و با حضور خود قدرت و توانمندی ملت ایران را به منصه ظهور رسانده و  موجبات شکست توطئه دشمنان علیه کشور و ملت را فراهم آورند.

  • نویسنده :
  • منبع :