19 دی: محمد مهاجری در توئیتی نوشت: طبیعی است پایداریچی های بدخیم عصبانی باشند از اینکه نتوانستند امنیت کشور را جناحی کنند.
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: 
قاسم روانبخش(از اعضای جبهه پایداری) علیه وزیرپیشنهادی اطلاعات معرکه گرفته تا انتقام بگیرد از رئیسی که هم حزبی اش نصرالله پژمانفر را تحویل نگرفته و اسماعیل خطیب را برگزیده است.
طبیعی است پایداریچی های بدخیم عصبانی باشند از اینکه نتوانستند امنیت کشور را جناحی کنند.
انتقام گیری عضو جبهه پایداری از رئیسی به روایت مهاجری/علیه وزیر پیشنهادی اطلاعات معرکه گرفته اند

  • نویسنده :
  • منبع :