19 دی: بخشی از نیروهای ارتش گینه کودتا کرده و رییس جمهور این کشور آفریقایی را دستگیر کرده‌اند.
به گزارش شفقنا به نقل از فرانس۲۴؛ نیروهای ویژه ارتش گینه روز یکشنبه دست به کودتا زده و رییس جمهور آلفا کنده را بازداشت کردند. رهبر کودتاچیان قانون اساسی کشور را لغو کرده و در سرتاسر کشور حالت فوق‌العاده و منع آمدوشد برقرار کرده است.

تصاویر تلویزیونی در گینه نشان دادند که رهبر کودتاچیان در تلویزیون حاضر شده و از بازداشت رییس جمهور و بسته شدن آسمان گینه خبر داد. تلویزیون گینه همچنین تصاویری از رییس جمهور را نشان داد که در محاصره سربازان بود و به سوالات آنان پاسخ نمی‌داد. این تصاویر نشان می‌دادند که رهبر کودتاچیان عدم مدیریت صحیح کشور به دست رییس جمهور را عامل کودتا دانست.


گفتنی است دیپلمات‌های غربی حاضر در گینه در مورد بروز جنگ داخلی در این کشور آفریقایی هشدار می‌دهند.
  • نویسنده :
  • منبع :